Ympäristövastuu

Ympäristövastuu

Helsingin Diakonissalaitoksen ympäristötoiminta on ympäristövastuuta ekologisesta ympäristöstä ja näin yksi osa kokonaisuudestamme yhteiskuntavastuullisena toimijana. Yhteiskuntavastuumme näkyy missiossa, visiossa ja arvoissa.

Ympäristötietoisuutta lisätään koulutuksen ja ohjauksen avulla myös asiakasrajapinnoilla yhteisöllisten kehittämishankkeiden kautta. Ympäristöjohtaminen toteutuu osana johtamisjärjestelmää.

Helsingin Diakonissalaitoksen konsernin ympäristöpolitiikka (Pdf)

Lue lisää ympäristövastuusta Helsingin Diakonissalaitoksen verkkosivuilla