Tutkimustoiminta

Tutkimustoiminta

Henkilöstö ja asiakkaat tarvitsevat ajantasaista ja uudistuvaa hoidon ja diakoniatyön osaamista. Säätiö tukee toimialoihinsa kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta ja julkaisutoimintaa linkittyen yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoiseen syrjäytyneisyyttä koskevaan tutkimukseen. Kehitämme myös jatkuvasti uusia käytännön toimintatapoja yhdessä asiakkaiden, tutkijoiden ja alan opiskelijoiden kanssa.

Lue lisää Helsingin Diakonissalaitoksen verkkosivuilta