Vuosikertomus 2016

Vastuullisuus

Helsingin Diakonissalaitoksen tapa toimia

Vastuullisuus on Helsingin Diakonissalaitoksen (HDL) toiminnan perusta. Dokumentissa HDL:n tapa toimia kuvataan hyvän liiketavan periaatteet ja eettiset ohjeet, joita jokaisen työntekijän tulee noudattaa. Sitä täydentävät Hankintaperiaatteet toimittajille, joiden mukaan odotamme myös alihankkijoidemme sitoutuvan hyvään ja eettiseen liiketapaan ja valvovan sellaisen toteutumista omissa toimitusketjuissaan. Vastuullisuus ohjaa myös rahoittaja- ja hankeyhteistyötämme.

Diakonissalaitos edistää vastuullisuutta seuraavien periaatteiden pohjalta:

Sosiaalinen vastuu — tasa-arvoa, voimavaroja ja mahdollisuuksia kaikille

Helsingin Diakonissalaitoksen palveluissa, hankkeissa ja diakoniatyössä kehitetään erilaisia vertais-, yhteisö- ja kansalaistoiminnan malleja, jotka toteuttavat sosiaalisen vastuullisuuden periaatteita ja nojautuvat arvoihimme, missioomme ja visioomme sekä HDL:n tapaan toimia. Haluamme työssämme vahvistaa yhteiskuntakoheesiota, vastavuoroisuutta ja osallisuutta. Henkilöstö on tärkein voimavaramme – he toteuttavat yhteiskuntavastuuta arjen työssä, joka päivä. Haluamme Diakonissalaitoksen olevan poikkeuksellisen hyvä työpaikka, jossa henkilöstö saa tukea tehdä parasta työtä ihmisarvoisen huomisen eteen.

Ekonomia ja ekologia – kestävää ja tehokasta resurssien käyttöä

Yhteiskunnallisen konsernin tarkoitus on luoda taloudellista arvoa liiketoimintojensa kautta ja suunnata nuo tuotot heikoimmassa asemassa olevien ihmisten tukemiseen ja voimavaraistamiseen. Aurora Karamzinin perinnön hyvä hoitaminen mahdollistaa säätiön toiminnan jatkossakin: sijoitustemme ja liiketoimintojen tuotoilla rakennamme konkreettisesti ihmisarvoisen elämän edellytyksiä – ruokaa, hoitoa, tukea, suojaa, yhteisöllisyyttä ja merkityksellistä arkea – niille ihmisille, joiden perustarpeet ovat uhattuna. Ekonomia tarkoittaa vastuullista taloudenpitoa ja kustannuskuria kaikessa toiminnassamme.

Samoin olemme vastuussa ympäristöstämme. Kannamme ekologista vastuuta ymmärtämällä ja vähentämällä toimintamme ympäristövaikutuksia. Edistämme kierrätystä ja uusiutuvien luonnonvarojen ja energiamuotojen käyttöä. Kiinteistöt ovat säätiön suurin omaisuuserä, jonka hallinta on olennainen osa taloudellista ja ympäristövastuuta.

Ymmärryksen lisääminen – tutkimusta ja jatkuvaa kehittämistä ja oppimista

Henkilöstö ja asiakkaat tarvitsevat ajantasaista ja uudistuvaa hoidon ja diakoniatyön osaamista. Säätiö tukee toimialoihinsa kohdistuvaa tieteellistä tutkimusta ja julkaisutoimintaa linkittyen yliopisto- ja ammattikorkeakoulutasoiseen syrjäytyneisyyttä koskevaan tutkimukseen. Kehitämme myös jatkuvasti uusia käytännön toimintatapoja yhdessä asiakkaiden, tutkijoiden ja alan opiskelijoiden kanssa.

HDL:n tapa toimia 

Hankintaperiaatteet HDL:n toimittajille

Vastuullisuus HDL:n rahoittaja- ja hankeyhteistyössä

Ympäristöpolitiikka