Diacor terveyspalvelut Oy


Toimitusjohtaja Laura Raitio kertoo videolla Diacorin asiakastyytyväisyyden parantuneen vuoden 2016 aikana. Muutosprosessissakin asiakaspalvelun taso pidettiin todella korkeana.  

Diacor terveyspalvelut Oy

Marraskuussa Suomen Terveystalo Oy ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sopivat Diacor terveyspalvelut Oy:n yhdistämisestä Terveystaloon. Yhdistymisen myötä Helsingin Diakonissalaitoksen säätiöstä tulee Terveystalon merkittävä omistaja.

Vuonna 2016 Diacor terveyspalvelut Oy oli pääkaupunkiseudulla ja Turussa toimiva yritys, joka tuotti terveyden- ja sairaudenhoitopalveluita. Yrityksen osakekannan omistivat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö ja LähiTapiola-ryhmä. Diacorissa työskenteli noin 700 henkilöä ja yhtiön lääkäriasemilla sekä sairaalassa toimi noin 800 ammatinharjoittajaa.

Diacorilla on yhteensä 13 lääkäriasemaa pääkaupunkiseudulla, yksi Turussa sekä Ruoholahdessa sijaitseva sairaala ja erillinen fysioterapiayksikkö. Kertomusvuonna sen eri lääkäriasemilla oli yhteensä noin 800 000 vastaanottokäyntiä. Diacor vastasi noin 140 000 työntekijän työterveydestä pääkaupunkiseudulla ja Turussa. Yhdessä asiakkaiden kanssa tehtävät työterveyden optimointihankkeet jatkuivat. Optimoinneissa etsittiin yhdessä asiakkaan kanssa keinoja työterveyden kustannusten alentamiseen panostamalla ennaltaehkäisevään toimintaan.

Suomen ensimmäinen mobiili lääkäriasema avattiin

Terveyspalvelujen digitalisoituminen otti maaliskuussa 2016 harppauksen eteenpäin, kun Diacor julkaisi Suomen ensimmäisen mobiilin lääkäriaseman, DiacorPlussan. Se mahdollistaa lääkäriasemalla asioinnin ajasta ja paikasta riippumatta. DiacorPlus sai kunniamaininnan Vuoden projekti -kilpailussa yhteiskunnallisesta merkittävyydestä. Digilääkäriasema helpottaa kansalaisten elämää ja nopeuttaa terveydenhuollon prosesseja. DiacorPlus-etävastaanotolla käyneiden palautteissa korostui tyytyväisyys palvelun helppokäyttöisyyteen, nopeaan avun saantiin ja säästettyyn aikaan.

Asiakastyytyväisyys kasvoi

Vuonna 2016 toimintamalleja ja organisaatiorakenteita terävöitettiin asiakasrajapinnassa. Panostukset asiakaskokemuksen kehitykseen näkyivät asiakastyytyväisyyttä mittaavan NPS-indeksin positiivisena kehityksenä.  Diacor oli toimialansa paras Asiakkuusmarkkinointiliiton ja Avaus Marketing Innovationsin tekemässä Asiakkuusindeksi-tutkimuksessa. Tutkimus on Suomen kattavin vuosittainen tutkimus suomalaisten yritysten asiakasuskollisuudesta ja asiakaskokemuksesta.

Lääkäriasemien osalta toiminnassa ei tapahtunut suuria muutoksia vuoden aikana. Tapiolan lääkäriaseman uusien tilojen rakentaminen kauppakeskus Ainoan yhteyteen edistyi suunnitellusti. Lääkäriasema on suunniteltu avattavan maaliskuussa 2017.

Diacorin liikevaihto vuonna 2016 oli 75,7 miljoonaa euroa (-1,3 %) ja tilikauden tulos 2,1 miljoonaa euroa (4,1 miljoonaa euroa 2015). Voittoprosentti oli 2,8. Diacor konsernin liikevaihto kasvoi 1,1 % ja oli 79,7miljoonaa euroa (78,8 miljoonaa euroa 2015) ja tilikauden tulos 1,3 miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa 2015). Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Diacor terveyspalvelut Oy:n hallitukseen kuuluivat Olli Holmström (pj), Minna Kohmo (vpj) sekä Arto Mäenmaa ja Leena Rantanen. Diacorin toimitusjohtajana toimi Laura Raitio.