Lapsi- ja perhepalvelut

Monialainen ja asiantunteva lastensuojelupalveluiden tuottaja  

Helsingin Diakonissalaitoksen Lapsi- ja perhepalveluissa tuotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon integroivia palveluita. Erityisenä painopisteenä ovat vakavasti psyykkisesti oireilevat sijaishuollon lastensuojelulapset ja heidän perheensä sekä perheet, joissa vanhemmalla tai vanhemmilla on päihdeongelma. Monipuolisten palveluiden ja asiakaslähtöisen integroivan työotteen avulla voidaan rakentaa yksilöllisiä hoitopolkuja lapsille ja perheille. Vankalla kokemuksella ja tulevaisuuteen suuntautumisella pyritään vaikuttamaan laajasti alan palvelujärjestelmän kehittymiseen. Kertomusvuonna lapsi- ja perhepalvelut toimi Helsingin Pitäjänmäessä ja Espoon Pellaksessa sekä Lintuvaarassa.  

Palvelun tavoitteena on lapsen ja perheen kuntoutuminen. Moniammatillisen työskentelyn kautta pyritään lapsen laaja-alaisen psykiatrisen oirehdinnan tasaantumiseen, oppimiskyvyn ja sosiaalisten taitojen lisääntymiseen, vanhemmuuden ja perheen toimintakyvyn vahvistumiseen sekä perheen jälleenyhdistymiseen.

Myönteisiä kokemuksia ja tutkittua vaikuttavuutta

Intensiivihoidon vaikuttavuudesta on tehty useita tutkimuksia. Viimeisin tutkimus on neuropsykologi Kati Katajamäen lisensiaattitutkimus: Intensiivihoitoon sijoitettujen 7–12-vuotiaiden lasten neurokognitiivinen suoriutuminen vuoden hoitojakson aikana. Useat asiakkaat sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat kokeneet intensiivihoitomallin mukaisen työskentelyn hyväksi ja tarpeelliseksi keinoksi tukea haastavissa elämäntilanteissa olevia lapsia, nuoria ja perheitä. Useiden vanhempien kertomukset hoidon vaikuttavuudesta ja avun saamisesta saman katon alta ovat olleet koskettavia tarinoita siitä, miten hyödylliseksi he ovat kokeneet saamansa tuen kaikille perheenjäsenille. Samankaltaista myönteistä palautetta on saatu myös Perhekuntoutus PYYn yhteisöhoidosta. PYY tuottaa pitkäkestoista päihdekuntoutusta perheille, joissa vanhemmalla on päihdeongelma.

Kehittämis- ja tutkimustoiminta jatkui, ja kertomusvuonna koottiin artikkelikokoelmaa, joka avaa lastensuojelun integroivaa hoitomallia eri näkökulmista. Turvallista liikettä rajapinnoilla – Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito -julkaisu ilmestyy kevättalvella 2017. 

Todennetusta laadusta ja vaikuttavuudesta kertoo myös intensiivihoitoon sisältyvistä erikoissairaanhoidon palveluista kertomusvuonna tehty suorahankintasopimus Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin (HUS) kanssa. Käytännössä tämä merkitsee sitä, että Helsingin Diakonissalaitoksen intensiivihoito on hyväksytty erikoissairaanhoidon toteuttajaksi lastensuojelussa. Suomalaisessa lastensuojelukentässä tämä on ainutlaatuinen sote-integraatio. 

Tavoitteena talouden vakauttaminen

Kertomusvuoden tavoitteena oli Lapsi- ja perhepalveluiden talouden vakauttaminen kestävälle pohjalle. Tämä jatkuu myös vuonna 2017, jotta lastensuojelun toimintaedellytykset voidaan turvata myös vastaisuudessa.

Lapsi- ja perhepalveluiden suurimmat ostaja-asiakkaat olivat kertomusvuonna Helsinki, Espoo, ja Vantaa. Näiden lisäksi asiakkaita oli muun muassa Haminasta, Hangosta, Hollolasta, Hyvinkäältä, Hämeenlinnasta, Kirkkonummelta, Lahdesta, Lohjalta, Raaseporista ja Tampereelta.

Vapaaehtoiset lastensuojelun rinnalla

Perhetalkoot-toiminta rikastutti palvelualueen työtä kansalaistoiminnan keinoin. Lasten, heidän perheenjäsentensä ja kokonaisten perheiden tueksi saatiin vapaaehtoisia tukihenkilöitä ja ystäväperheitä, jotka saattoivat vastata niiden moninaisiin tarpeisiin. Esimerkiksi sijoitetulle lapselle vapaaehtoinen aikuinen on tuonut mahdollisuuksia harrastaa ja tehdä asioita, joihin hänellä ei yksin olisi tilaisuutta tai joihin kynnys osallistua yksin, olisi liian korkea. Palaute toiminnasta oli erittäin positiivista. Kertomusvuoden aikana palvelualueella oli runsaat sata vapaaehtoista.