Ikääntyneiden palvelut

Monimuotoisia palveluja ikäihmisille

Ikäihmisille tuotettiin heidän tarpeidensa mukaisia palveluja kuntouttavasta hoidosta pitkäaikaiseen hoivaan ja ohjaukseen. Arkea keventäviä ja terveyttä edistäviä palveluja sai niin omaan kotiin, senioritaloon kuin hoivakotiinkin. Ikäihmisten asumisessa tarjottiin ympärivuorokautista hoivaa ja huolenpitoa sekä kuntouttavaa toimintaa ja yhteisöllisyyttä. Ikääntyvien ja toimintakyvyltään rajoitteisten itsenäistä asumista omassa kodissa voitiin pidentää kotihoidon ja fysioterapian avulla. 

Ikäihmisten palveluissa keskityttiin kannattavuuden parantamiseen, kotihoidon laajentamiseen ja uusien palveluiden kehittämiseen. Uusia ikäihmisten hoivakoteja on suunnitteilla Järvenpäähän ja Espoon Pellakseen. Järvenpäässä toiminnan on tarkoitus käynnistyä vuonna 2019 ja Espoossa vuonna 2021. Järvenpäähän suunnitellaan myös asunnottomien asumisyksikköä vuodelle 2019.

Kertomusvuonna ikäihmisten paikoista kunnat ostivat 75 prosenttia ja yksityishenkilöt 25 prosenttia. Kotihoidon asiakkaat olivat pääosin yksityishenkilöitä.