Asumis- ja päihdepalvelut

Asumispalvelut ja päihdepalvelut yhdistyivät

Kertomusvuonna säätiöstä Hoivaan siirtyneet alle 65-vuotiaiden asumispalvelut ja päihdepalvelut yhdistyivät. Palvelualueella sovellettiin laajennetun työyhteisön toimintatapaa. Siinä ammattilaisten rinnalla palvelua tuottamassa olivat asiakkaiden itsensä ohella muun muassa vertaiset, vapaaehtoiset, omaiset ja läheiset sekä opiskelijat. Asumis- ja päihdepalvelut tuotettiin kuntien rahoituksella. Hankerahoitusta saatiin Euroopan sosiaalirahastolta.

Asunto on perusoikeus

Alle 65-vuotiaiden asumispalveluissa tarjottiin Asunto ensin -periaatteen mukaista asumista Espoossa ja Helsingissä. Periaatteen mukaan asunto on perusoikeus, jota ei tarvitse ansaita; ihmiset saavat pysyvän asunnon eivätkä joudu takaisin asunnottomuuteen. Asukkaiden taustaan kuuluu usein pitkäaikainen asunnottomuus, päihde- ja mielenterveysongelmat sekä vaikeudet sosiaalisissa suhteissa. Asumisen onnistumista tuettiin asumissosiaalisella työllä sekä  tarpeenmukaisella hoivalla ja huolenpidolla.

Ympäristötyöllä halutaan lisätä asianmukaista tietoa toiminnasta yksiköiden lähistössä ja naapurustossa, ennaltaehkäistä ongelmatilanteiden syntyä ja puuttua välittömästi mahdollisiin häiriöihin. Naapuruston kanssa tehtävä yhteistyö oli edelleen haasteellista, ja tähän vastattiin kehittämällä ympäristötyötä yhä aktiivisempaan suuntaan. Tarkoitus on näkyä ympäristössä positiivisesti, muun muassa siivoamalla ympäristöä asukkaiden kanssa.

Päihdeongelma ja elämä hallintaan

Päihdepalvelut tuottavat neuvontaa ja hoitoa sekä kuntoutusta huumeiden ja lääkkeiden väärinkäyttäjille. Tavoitteena on, että asiakas saa päihdeongelmansa – ja samalla oman elämänsä hallintaan. Palvelu perustuu yksilöllisiin hoitosuhteisiin antaen samalla arvoa yhteisöllisille menetelmille. Jokaisella asiakkaalla on oma hoitopolku ja oma työntekijä, ja jokaisen asiakkaan hoito räätälöidään yksilöllisesti.

Päihdepalveluissa tuotettiin korvaushoitoa espoolaisille, helsinkiläisille, keravalaisille ja vantaalaisille asiakkaille. Hoito keskittyi Helsinkiin. Terveysneuvontaa tarjottiin Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla. Kertomusvuoden aikana valmisteltiin päihdepalvelujen avaamista Tampereella vuoden 2017 alusta. Siellä tarjotaan terveysneuvontaa sekä päihdepalvelua korvaushoidossa oleville henkilöille ja muille huumehoidon asiakkaille.