Sosiaali- ja terveyspalvelut


Vuosi 2016 oli muutosten vuosi Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:lle, kertoo videolla liiketoimintajohtaja Tapio Tähtinen. Toiminta laajani ja muuttui mm. yritysostojen kautta.  

Liikevaihto kasvoi ja toiminta laajeni

Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottaa Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön tytäryhtiö Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy. Yhtiö tarjoaa ikääntyneille sekä monisairaille ja entisille asunnottomille pitkä- ja lyhytaikaista asumista hoivakodeissa ja asumisyksiköissä, kotihoidon ja fysioterapian palveluja sekä päihdepalveluita. Hoivan tytäryritys VTKL-palvelut Oy tarjoaa kotihoitoa ja kodinapupalveluita pääkaupunkiseudulla. Hoivan sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuuteen kuuluu myös säätiön tuottamat lapsi- ja perhepalvelut.

Hoivan toiminta muuttui ja laajeni merkittävästi vuoden 2016 aikana. Elokuussa tytäryritys Cecilia Hoiva Oy fuusioitiin osaksi Hoivaa. Lokakuussa Hoivaan siirtyi liiketoimintasiirron myötä säätiön asumis- ja päihdepalvelut. Marraskuussa Hoiva osti osakekauppana Vanhustyön keskusliitolta VTKL-palvelut Oy:n. Muutosten myötä Hoivan toiminta laajeni käsittämään ikäihmisten palveluiden lisäksi muiden erityisryhmien asumiseen liittyviä palveluita ja päihdepalveluita. 

Yhtiön hallituksen puheenjohtajana toimi Olli Holmström ja muina jäseninä Juho Saari, Tom Liljeström 23.9.2016 saakka sekä Sari Elomaa-Siren 23.9.2016 alkaen. Yhtiön toimitusjohtajana toimi Tapio Tähtinen.

Hoiva lukuina 

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n liikevaihto tilikaudella oli 14,478 miljoonaa euroa (2015: 9,565 M€). Yhtiön voitto ennen tilinpäätössiirtoja oli 259.546,64 euroa. VTKL-Palvelut Oy:n tappio tilikaudelta oli -74.245,52 euroa.

Suurimmat kunta-asiakkaat ovat Helsingin ja Espoon kaupungit. Käyttöasteet asumisessa olivat hyvät vaihdellen 91,6 prosentista 104,9 prosenttiin (2015: 87,9 – 98,7 %). Kotihoidon käyntimäärät kasvoivat 17,8 prosenttia.

Hoivan henkilöstön määrä oli tilikauden päättyessä 419 henkilöä (2015: 129 henkilöä ja tytäryhtiö Cecilia Hoiva 17 henkilöä).

Yhtiön osakekannan omistaa kokonaisuudessaan Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö. Yhtiön taloudellisessa tilanteessa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut oleellisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä. Voitonjakokelpoiset varat olivat 1.142.372,53. Tilikauden voitto oli 202.622,75 euroa (111.468,94 euroa vuonna 2015). Tilikauden tulos kirjattiin kokonaisuudessaan voittovarojen tilille.

Sote-palvelut / asumis- ja hoitovuorokaudet

  2014 2015 2016
Asumis-ja hoitovuorokaudet 366759 341653 253969

Sote-palvelut / asumis- ja hoitopaikat

  2014 2015 2016
Asumis-ja hoitopaikat 1030 1000 705