Kansainvälinen suojelu ja integraatio


Toimialajohtaja Marja Pentikäinen kertoo videolla kansainvälisestä suojelusta ja integraatiosta. Hyvän kotoutumisen edellytys on ehdottamasti koulu, hän toteaa. Helsingin Diakonissalaitos on tarjonnut peruskouluiän ylittäneille turvapaikanhakijoille mahdollisuuden aikuisten peruskouluun. 

Ihmisarvoa ja oikeudenmukaisuutta turvapaikanhakijoille

Kansainvälisen suojelun ja integraation toimiala tarjoaa vastaanottopalveluja turvapaikanhakijoille ja kotoutumista tukevia palveluja oleskeluluvan saaneille pakolaisille. Tarjolla on kokonaisvaltaisia palvelupolkuja tuetusta asumisesta koulutukseen ja työelämään. Kertomusvuonna 2016 palveluja tuotettiin pääkaupunkiseudulla.

Palveluilla autetaan hädässä olevia ja lähtömaiden vaikeita oloja, kuten sotaa pakenevia turvapaikanhakijoita. Tavoitteena on varmistaa, että turvapaikanhakija saa ihmisarvoisen ja oikeudenmukaisen kohtelun turvapaikanhakuprosessin aikana. Lisäksi tavoitteena on tarjota myönteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle henkilölle turvallinen ja sujuva kotoutuminen Suomeen.  

Sopeuttamista ja laajentamista

Kertomusvuonna toiminnan painopisteenä oli yhtäältä palveluiden ylösajo sekä niiden laadun varmistus ja tarpeenmukaisuus. Toisaalta tämä tarkoitti myös palvelutarjonnan supistamista, koska vastaanottopalveluiden tarve väheni merkittävästi edellisvuodesta. Syksyllä 2015 Espoon Lakistoon perustetun alaikäisten turvapaikanhakijoiden tukiasumisyksikön toiminta siirrettiin Espoon Pellakseen loppukesällä 2016. Samalla toimintaa supistettiin 80 paikasta 40 paikkaan. Tukiasumisyksikkö Helsingin Kalliossa ja alaikäisten perheryhmäkoti Karhusaaressa jatkoivat toimintaansa ennallaan. Kauniaisissa avattiin perheryhmäkoti alaikäisille turvapaikanhakijoille. Tämän mahdollisti Kauniaisten kaupunginvaltuuston antamat kuntapaikat 12:lle oleskeluluvan saaneelle turvapaikanhakijalle. Kertomusvuoden lopussa palvelujen piirissä oli enää runsaat 20 turvapaikanhakijaa ja runsaat 40 oleskeluluvan saanutta.

Vapaaehtoiset turvapaikanhakijoiden tukena

Turvapaikanhakijoiden tukena on alusta asti ollut ammattilaisten lisäksi vahva vapaaehtoisten verkosto. Nuorten turvapaikanhakijoiden tukiverkostoa vahvistettiin käynnistämällä kummiperhetoiminta Diakonissalaitoksen omien yksiköiden nuorille. Kummiperheistä muodostui nuorille merkittävä linkki uuteen maahan ja kulttuuriin.

Perustehtävä asumisyksiköissä ja perheryhmäkodeissa hoidettiin laadukkaasti ja ammattitaidolla. Turvapaikanhakijat kiinnostivat myös tutkimuksen tekijöitä ja kehittämisorganisaatioita ja kumppanuuksia solmittiin myös näissä. Sekä palvelua käyttäneet asiakkaat että maksaja-asiakkaat antoivat toiminnasta hyvää palautetta. Turvapaikanhakijoiden palvelut rahoitti Maahanmuuttovirasto ja oleskeluluvan saaneiden palvelut kunnat ja valtio. Palveluntuottajana Diakonissalaitos saavutti kumppanuusaseman Maahanmuuttoviraston kanssa ja toimii jatkossa ainoana alaikäisten vastaanottopalveluiden tuottajana Helsingissä. Pyrkimykset palvelutoiminnan laajentamiseksi pääkaupunkiseudun ulkopuolelle kariutuivat vastaanottopalveluiden kysynnän rajuun laskuun sekä heikkoon menestykseen toteutuneissa kilpailutuksissa. 

Suojattomat-hanke

Kertomusvuonna käynnistettiin Suojattomat-hanke. Siinä Helsingin Diakonissalaitoksen työntekijät jalkautuvat aktiivisesti etsimään lopullisen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja muita paperittomina Suomessa oleskelevia henkilöitä. Hankkeessa tarkennetaan kuvaa paperittomien määrästä, tilanteesta ja avun tarpeesta. Samalla kartoitetaan näiden ihmisten parissa työskentelevät ja heille mahdollisesti tukea tarjoavat tahot. Kartoitustyön havainnoista ja mahdollisista toimenpide-ehdotuksista viestitään laajalle yhteistyöverkostolle työn edetessä. Toiminnan rahoittavat Helsingin kaupunki ja Helsingin Diakonissalaitos.