Sielunhoito ja yhteisöpalvelut

Sielunhoidollisten keskustelujen tarve kasvoi

Sielunhoito ja yhteisöpalvelut vastaa Helsingin Diakonissalaitoksen hengellisestä toiminnasta. Se tekee tiivistä yhteistyötä konsernin muiden palveluntuottajien kanssa, kuten myös ulkopuolisten, erityisesti kirkollisten toimijoiden kanssa. Sielunhoito ja yhteisöpalvelut tuottaa nimensä mukaisia palveluja Helsingin Diakonissalaitoksen asiakkaille, asukkaille, omaisille ja henkilökunnalle. Toiminnalla taataan, että sielunhoito ja hengelliset palvelut saavuttavat myös ne ihmiset, jotka muuten jäisivät niiden ulkopuolelle.

Sielunhoito- ja yhteisöpalvelujen erityinen tehtävä on vaalia sisarkunnan perintöä ja pitää yhteyttä Diakonissalaitoksen sisariin. Tätä toteutettiin muun muassa järjestämällä tapahtumia ja juhlia sekä tarjoamalla sosiaalista tukea.

Kertomusvuonna palvelun painopiste siirtyi tapahtumista ja tilaisuuksista entistä enemmän keskusteluihin: saattohoitoon, surun käsittelemiseen, kriiseihin sekä olemassaoloon ja elämän mielekkyyteen liittyvien kysymysten työstämiseen. Yksikössä työskentelevät tekivät yhteensä 1 042 käyntiä (988 vuonna 2015) Helsingin Diakonissalaitoksen ja Diakonissalaitoksen Hoivan toimintayksiköihin. Kirkollisia tilaisuuksia ja toimituksia oli 281 (392) sekä juhlia, konsertteja ja tapahtumia 93 (138). Sielunhoidollisia keskusteluja asiakkaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa oli 2 690 (2 154).

Ikääntyneiden palveluissa järjestettiin säännöllisesti ehtoollis- ja Pyhä tanssi -hartauksia. Asumis- ja päihdepalveluisa pidettiin hartauksia kirkkovuoden pyhien mukaan. Palvelualueella muistohetket olivat edelleen tärkeä osa kuoleman kohtaamista ja yhteisöllistä sielunhoitoa. Diakoniaopistossa järjestettiin perinteiset lukukausien avajaisjumalanpalvelukset ja siunattiin vastavalmistuneet opiskelijat ammattiin. Vamos-palveluissa sekä lapsi- ja perhepalveluissa ohjattiin ryhmiä. Jälkimmäisessä toteutettiin myös yhteisöllistä sielunhoitoa sekä rippikoulu yhdessä Vantaan seurakuntien kanssa.

Toiminnan vaikuttavuutta mitattiin lähinnä palvelunkäyttäjien antaman palautteen pohjalta. Yhteisöpalvelut ja sielunhoito sai myönteistä palautetta, ja sen työ koettiin luontevaksi osaksi konsernin muuta toimintaa.