Liikkuva väestö

Ihmisoikeustyötä ja apua arkeen

Helsingissä asuu yhä enemmän ihmisiä ilman oleskelulupaa. Esimerkiksi EU:n sisäiset romanisiirtolaiset oleskelevat Helsingissä väliaikaisesti ilman osoitetta ja oleskelulupaa, jolloin he jäävät sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden ulkopuolelle. Haavoittuvan ja epävarman asemansa vuoksi he tarvitsevat jokapäiväistä suojaa ja tukea. Apua tarjoaa Hirundo, jonka palvelukokonaisuuteen kuuluvat kohtaamispaikka, hätämajoitus ja hanketoiminta.

Suojaa ja tukea Hirundosta

Hirundon kohtaamispaikka tarjoaa maksuttomia arjen tukipalveluita liikkuville ja rekisteröimättömille EU-kansalaisille sekä kaikille ilman oleskelulupaa Suomessa oleville. Vuonna 2016 Hirundon palveluissa oli 15 000 asiakaskäyntiä. Naisille ja lapsille tarjottiin erityistukea ja työpajoja. Osalle asiakkaista järjestettiin koulutusta muun muassa työturvallisuuskorttia varten.

Hirundossa voi peseytyä, pestä pyykkiä, syödä omia ruokia, levätä ja käyttää internetiä. Päiväkeskuksesta saa tukea, neuvontaa ja ohjausta muun muassa sosiaali- ja terveyspalveluihin ja työn hakuun.

Kertomusvuoden tavoitteena oli laajentaa toimintaa uusiin kohderyhmiin, kuten kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneisiin sekä saada uusia kumppanuuksia, kansalaisia, järjestöjä ja vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Hirundon asiantuntijuutta käytettiin laajalti liikkuvaa väestöä ja paperittomia koskevissa kysymyksissä ja se teki jatkuvasti laajaa ihmisoikeus- ja verkostotyötä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Hätämajoitus onnistui yhteistyöllä

Hirundo oli järjestämässä ja toteuttamassa väliaikaista majoitusta ja kiireellistä apua rekisteröimättömille ja paperittomille henkilöille. Majoituksen aikana Helsingin Munkkisaaressa ja Hermannin diakoniatalossa yöpyi 60–80 henkilöä yössä. Palvelu tuotettiin yhteistyössä Helsingin seurakuntayhtymän ja kaupungin kanssa, joka myös rahoitti toiminnan. Hätämajoituksen onnistunut järjestäminen oli esimerkki hyvästä yhteistyöstä eri toimijoiden kesken.

Hankkeet tukivat naisia

Hanketoiminnassa keskeisiä olivat EU:n rahoittama Gemma (2016–2017) ja Helsingin seurakuntayhtymän rahoittama Kummikylä (2014–2017). Gemmassa tehdään ennaltaehkäisevän tuen mallia rekisteröimättömille naisille, jotka kohtaavat sukupuoleen kohdistuvaa väkivaltaa. Suomen lisäksi hankkeessa ovat mukana Bulgaria, Espanja, Italia ja Kreikka. Kummikylä-hankkeessa rakennetaan yhteisötyötä erityisesti romaninaisten kanssa Romaniassa. Hankkeiden osalta etsitään jatkuvasti mahdollisuuksia uusiin avauksiin niin kotimaassa kuin ulkomailla.

Suojattomat-hanke 

Kertomusvuonna käynnistettiin Suojattomat-hanke. Siinä Helsingin Diakonissalaitoksen työntekijät jalkautuvat aktiivisesti etsimään lopullisen kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ja muita paperittomina Suomessa oleskelevia henkilöitä. Hankkeessa tarkennetaan kuvaa paperittomien määrästä, tilanteesta ja avun tarpeesta. Samalla kartoitetaan näiden ihmisten parissa työskentelevät ja heille mahdollisesti tukea tarjoavat tahot. Kartoitustyön havainnoista ja mahdollisista toimenpide-ehdotuksista viestitään laajalle yhteistyöverkostolle työn edetessä. Toiminnan rahoittavat Helsingin kaupunki ja Helsingin Diakonissalaitos.