Kansalaistoiminta

Epätodennäköisiä kohtaamisia kansalaistoiminnassa

Helsingin Diakonissalaitoksen kansalaistoiminta tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden osallistua ja toimia. Kansalaistoiminnassa tuotetaan epätodennäköisiä kohtaamisia – saatetaan yhteen ihmisiä, jotka eivät arjessaan ehkä muuten tutustuisi toisiinsa. Kansalaistoiminta on yhteisöjen rakentamista sen jäseniä valmentamalla. Se on omaehtoista vapaaehtoistoimintaa, johon pääsee mukaan nopeasti ja helposti. Se on vertaistoimintaa, jossa kaveria autetaan vaikkapa asioimaan sosiaalitoimistossa.

Kansalaistoiminta lähtee siitä, että edes täydelliset sosiaali- ja terveyspalvelut eivät yksin riitä.  Ihminen tarvitsee toisia ihmisiä. Muuttuvassa maailmassa kansalaistoiminnan merkitys korostuu entisestään; on tärkeää tarjota kaikille ihmisille mahdollisuutta toimia yhdessä toisten kanssa.

Kansalaistoiminnasta hyvinvointia kaikille                       

Kansalaistoiminnan haasteena on, että yhteiskunnassa ei vielä tunnisteta sen täyttä potentiaalia eikä sen rakenteellisia ja asenteellisia esteitä.

Kansalaistoiminta on palkitsevaa ja se lisää ihmisten hyvinvointia. Kansalaistoiminta myös lievittää yksinäisyyttä, kaventaa sosiaalisia etäisyyksiä, antaa elämään merkityksiä sekä vähentää eriarvoisuutta ja yhteiskunnan kahtiajakautumista. Parhaimmillaan se voi vahvistaa yhteiskuntarauhaa.                                                        

Diakonissalaitoksen sote-palveluiden asiakkaat kertovat saavansa kansalaistoiminnan kautta ilon ja hyvinvoinnin kokemuksia, juuri heidän arkeaan palvelevaa vapaaehtoistoimintaa ja uusia sosiaalisia suhteita elämäänsä.

D-asemat osallistumisen areenoina

Kansalaistoiminnassa kertomusvuosi oli monien muutosten aikaa. Helsingin Diakonissalaitoksen erityispäiväkeskukset Kalliossa, Kontulassa ja Kurvissa muuttuivat D-asemiksi, joissa erilaiset kansalaiset kohtaavat ja joissa kaikkien on mahdollisuus osallistua ja toimia.

Kansalaistoiminnan rinnakkaiselo Diakonissalaitoksen Hoivan sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa tiivistyi, ja sen merkitys mukana toiminnassa oleville ihmisille kirkastui entisestään. Samalla tunnistettiin myös ne kohdat ja rakenteet, joissa vielä tarvitaan hiomista ja harjoittelua. Lisäksi nähtiin uusia kansalaistoiminnan paikkoja ja teemoja, ja toimintaan tuli mukaan uusia ihmisiä.

Helsingin Diakonissalaitoksen yhteisöissä toimi lähes 1 300 vapaaehtoista ja vertaista. Yhteisötaitoihin valmennettiin 39 erilaista ryhmää, joissa oli yhteensä lähes 400 osallistujaa.

Diakonissalaitoksen kansalaistoiminta rahoitetaan säätiön omin varoin sekä erilaisten avustusten turvin. Valtaosa vuoden 2016 avustuksista tuli Raha-automaattiyhdistykseltä.

Kummiperhetoimintaa ja etsivää työtä

Loppuvuodesta 2015 aloitettu alaikäisten turvapaikanhakijoiden kummiperhetoiminta oli suuri menestys, ja kertomusvuonna yhteensä 60 kummiperhettä valmennettiin nuorten tueksi. Myös jo vakiintuneet toimintamuodot, kuten nuorten Amigo-mentorointi, säilyttivät suosionsa.