Hankkeet

Hankkeissa tehdään rohkeaa diakoniaa

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön yleishyödyllinen toiminta rahoitetaan pääasiassa hankerahoituksella ja toiminta-avustuksilta.

Vuonna 2016 säätiössä oli käynnissä 76 hanketta. Hankerahoitusta saatiin 15 eri rahoittajalta yhteensä 6,2 milj. euroa. Suurimpia hanketoiminnan rahoittajia olivat Raha-automaattiyhdistys ja Euroopan sosiaalirahasto. Helsingin Diakonissalaitos panostaa yleishyödylliseen toimintaan merkittävällä omarahoitusosuudella, joka vuonna 2016 oli noin miljoona euroa.

Hankkeissa tehdään rohkeaa diakoniaa: etusijalla ovat hankkeet, joissa ihmisarvoisen elämän edellytykset vaativat erityistä puolustamista.

2016 käynnissä olleet hankkeet ja niiden rahoittajat (Pdf-tiedosto)