Diakonia ja sosiaalinen vastuu


Diakoniajohtaja Jarmo Kökkö kertoo videolla diakonian ja sosiaalisen vastuun kokonaisuudesta sekä D-liikkeen tavoitteista. 

Tavoitteena vahvistaa ihmisten omaa toimijuutta

Diakonia ja sosiaalinen vastuu tarkoittaa Helsingin Diakonissalaitoksen yleishyödyllistä toimintaa. Sitä toteutetaan kansalaistoiminnassa, vapaaehtoisten ja yhteisöllisten toimijoiden kanssa. Diakonia ja sosiaalinen vastuu toteutuu myös konsernin palveluissa.

Toimialueella kehitetään ja levitetään palveluintegraatiomalleja, ja sen ytimessä ovat nuorten Vamos-palvelut ja ikäihmisten Seniori-Vamos. Tavoitteena on vahvistaa ihmisten omaa aktiivisuutta ja toimijuutta omissa yhteisöissään. Diakonialiike eli D-liike tekee yhteistyötä järjestöjen, seurakuntien ja kuntien kanssa laajan kansalaistoiminnan rakentamiseksi. ”Tulemme tarvitsemaan kansalaisaktiivisuutta isossa skaalassa toistemme tueksi, koska palvelut yksin eivät riitä”, diakoniajohtaja Jarmo Kökkö toteaa oheisella videolla.