Vuosikertomus 2016

Toimialueet

Helsingin Diakonissalaitoksen konsernin toimialueita kertomusvuonna olivat sosiaali- ja terveyspalvelut, diakonia ja sosiaalinen vastuu, kansainvälinen suojelu ja integraatio, koulutuspalvelut sekä yksityiset terveyspalvelut.