Suomen Diakoniaopisto perustettiin

Helsingin ja Oulun diakoniaopistot, Lahden Diakonian Instituutti sekä Sovinto ry ovat yhdistyneet 1.1.2017 alkaen Suomen Diakoniaopistoksi (SDO). Koulutuksen järjestäjänä toimii Suomen Diakoniaopisto Oy. Kampuksemme toimivat Helsingissä Kalliossa ja Roihupellossa, Lahdessa, Oulussa ja Ylitorniolla.

Suomen Diakoniaopisto Oy:n taustalla ovat Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Lahden Diakoniasäätiö ja Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, jotka yhdistivät toisen asteen ammatilliset koulutuspalvelunsa valtakunnalliseksi oppilaitokseksi. Yhdistymisen tarkoituksena oli varmistaa edelläkävijyys koulutuskentän ja työelämän nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö tarjoaa omana toimintanaan aikuisten perusopetusta. Säätiön koulutustehtävää hoitavat muilta osin SDO ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak. Näiden toimijoiden osaomistajana Diakonissalaitoksen säätiö haluaa olla edistämässä ja vahvistamassa hyvinvointialan koulutusta Suomessa.