Diakonissalaitoksen Hoiva osti kotihoitoyrityksen

Asumis-, päihde- ja hoivapalveluja tuottava Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy vahvisti kasvuaan ostamalla kotihoitoyritys VTKL-palvelut Oy:n koko osakekannan Vanhustyön keskusliitto ry:ltä. Näin Hoiva jatkoi strategiansa mukaista palvelutuotantonsa laajentamista pääkaupunkiseudulla.

Uusia palveluita kotihoidon asiakkaille

Kauppa mahdollistaa Hoivan palveluiden edelleen kehittämisen ja kasvattamisen tulevina vuosina. VTKL-palvelut Oy oli pääkaupunkiseudulla merkittävä iäkkäiden ihmisten kotihoidon tuottaja. Tarjontaan kuuluvat monipuoliset hyvinvointiin, kotihoitoon, kotisairaanhoitoon ja kotipalveluun sekä kodin puhtauspalveluihin liittyvät palvelut. Asiakkaina on muun muassa ikääntyneitä ihmisiä, vammaisia henkilöitä ja lapsiperheitä. Yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioivaa palvelua on tarjolla kaikkina viikonpäivinä ja tarvittaessa ympäri vuorokauden. Hoivan kotihoidon asiakkaille uusia palveluita tuodaan heti vuonna 2017.