Diacor ja Terveystalo yhdistyivät

Suomen Terveystalo Oy ja Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr ovat sopineet Diacor terveyspalvelut Oy:n yhdistymisestä Terveystaloon. Yhdistymisen myötä Helsingin Diakonissalaitoksesta tulee Terveystalon merkittävä omistaja. Yhdistyminen vahvistaa Terveystalon valtakunnallista kasvustrategiaa ja suomalaista omistusta.

Säätiön näkökulmasta yhdistymisen ensisijaisena tavoitteena on omistuksen arvon kasvattaminen ja sitä kautta strategian toteutumisen varmistaminen. Strategian tärkeimpänä tavoitteena on turvata diakoniatyön rahoitus ja investoida toiminnan uudistamiseen. Helsingin Diakonissalaitos tuottaa tulevaisuudessakin palveluita yhteiskunnan heikoimmassa asemassa oleville ja kehittää suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa. Terveystalon omistajana Helsingin Diakonissalaitos on mukana myös suomalaisen terveydenhuollon rakentamisessa.  

Yhdistymisessä Helsingin Diakonissalaitos merkitsi Terveystalon osakkeita ja siitä tuli Terveystalon merkittävä omistaja. Diacor täydentää Terveystalon verkostoa etenkin kovasti kilpaillussa pääkaupunkiseudun markkinassa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto on hyväksynyt yritysjärjestelyn.