Strategia

Strategia

Hallitus uudisti kertomusvuonna konsernistrategiaa sekä päivitti strategiset ja taloudelliset tavoitteet. Keskiössä ovat diakoniatyön rahoituksen turvaaminen liiketuloksia parantamalla ja konsernin tulevaisuuden varmistaminen toimintaa uudistamalla.

Strategiasta lisää Hallituksen toimintakertomuksen sivulla 11. Konsernin tulevaisuuden näkymät ja tilikauden jälkeiset tapahtumat