Helsingin Diakonissalaitos lyhyesti

Välittää, vaikuttaa ja luo uutta

Helsingin Diakonissalaitos on julkista palvelujärjestelmää täydentävä yleishyödyllinen säätiö, joka tytäryhtiöineen muodostaa yhteiskunnallisen konsernin.

Se tuottaa monipuolisia sosiaali-, terveys- ja koulutusalan palveluja. Helsingin Diakonissalaitos on vaikeiden yhteiskunnallisten ongelmien asiantuntija ja ratkaisija. Se on erikoistunut vaativien erityisryhmien palveluihin lastensuojelussa, nuorten palveluissa, asumis- ja työllistämispalveluissa sekä päihde- ja mielenterveyspalveluissa.

Koulutuspalveluissa Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö tarjoaa omana toimintanaan aikuisten perusopetusta. Muilta osin koulutustehtävää hoitavat Suomen Diakoniaopisto SDO ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak. Näiden toimijoiden osaomistajana Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö haluaa olla edistämässä ja vahvistamassa hyvinvointialan koulutusta Suomessa.

Diakonissalaitos tekee myös kehitysyhteistyötä. Kaikissa toiminnoissa palvelutuotannon rinnalla vahvistetaan kansalaistoimintaa. Konserni työllistää noin 1500 ihmistä ja sen toiminnan volyymi on noin 150 miljoonaa euroa vuodessa. Konserniyhtiöiden toiminnasta ja säätiön omaisuudesta syntyvää taloudellista tulosta käytetään terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen.