Valtuuskunta

Valtuuskunta

Valtuuskunta toimii säätiössä sääntömääräisenä toimielimenä. Sen tehtävänä on nimetä hallituksen jäsenet ja tukea säätiön tarkoituksen toteutumista antaen hallitukselle näkemyksiä ja suosituksia toiminnan ja talouden kehittämiseksi säätiön tarkoituksen toteuttamiseksi. 

Säätiön valtuuskuntaan kuuluu 12–18 jäsentä, joista valtuuskunta nimittää itse 7–13 jäsentä. Sen lisäksi Helsingin Diakonissalaitoksen sisarkunnan sisarneuvosto nimeää yhden jäsenen, henkilöstö kaksi jäsentä hallituksen vahvistaman vaaliohjeen mukaisesti, sekä Helsingin ja Porvoon hiippakuntien tuomiokapitulit kumpikin yhden jäsenen. Valtuuskunnan jäsenten toimikausi on kolme vuotta.

Valtuuskunnan työjärjestys