Johto

Konsernin johtoryhmä

Hallitus nimittää säätiölle toimitusjohtajan, jonka tehtävänä on johtaa säätiökonsernin toimintaa säätiölain, säätiön sääntöjen ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti. Diakonissalaitoksen säätiön toimitusjohtaja on Olli Holmström. 

Konsernin johtoryhmän puheenjohtajana toimii säätiön toimitusjohtaja ja siihen kuuluvat säätiön eri toimialoista vastaavat johtajat sekä yhteisten konsernipalveluiden johtajat. Johtoryhmän nimittämisestä ja palkkauksesta päättää säätiön hallitus.

Vuonna 2016 konsernin johtoryhmään kuuluivat:

Olli Holmström, toimitusjohtaja, puheenjohtaja
Sari Elomaa-Sirén, lakimies
Jarmo Kökkö, diakoniajohtaja
Laura Niemi, viestintäjohtaja
Marja Pentikäinen, toimialajohtaja
Laura Raitio, toimitusjohtaja, Diacor terveyspalvelut Oy
Mari Rautiainen, henkilöstöjohtaja
Mitti Storckovius, strategiajohtaja
Tapio Tähtinen, liiketoimintajohtaja, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
Alisa Yli-Villamo, talousjohtaja