Vuosikertomus 2016

Hallinnointi

Konsernin hallinnointi

Helsingin Diakonissalaitoksen konsernin hallinto- ja ohjausjärjestelmä muodostuu strategian ja toiminnan ohjauksesta, hyvästä hallintotavasta, sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Hallintoraportissa kuvataan Helsingin Diakonissalaitoksen konsernin hallintoelimet ja hallinnointiperiaatteet.

Hallintoraportti 2016